δυσλεξία

ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ & ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ

04Ιούν
0 comment

Τι είναι η ΔΥΣΛΕΞΙΑ; ΔΥΣΛΕΞΙΑ είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία νευροαναπτυξιακής φύσης που επηρεάζει γνωστικές διεργασίες του εγκεφάλου που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση, η γραφή και η ορθογραφία. Η δυσκολία αυτή έγκειται στην αποκωδικοποίηση και στην κωδικοποίηση λέξεων κατά την ανάγνωση και την ορθογραφία ως ενοποιημένων συμβόλων με άμεσο αποτέλεσμα δυσκολία στη σύνταξη, στην ορθογραφία, στην

Read more

Popular Post