Θεατρικό Παιχνίδι

Μία παιδαγωγική και καλλιτεχνική διαδικασία για τους μικρούς μας φίλους

Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι μία παιδαγωγική και καλλιτεχνική δραστηριότητα όπου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν και να δημιουργήσουν με εφόδια τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες τους. Ο στόχος στο Θεατρικό Παιχνίδι είναι η ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, η απελευθέρωση της φαντασίας τους, η καλλιέργεια της ψυχοκινητικής τους έκφρασης, της κοινωνικοποίησής τους, αλλά και η εξοικείωσή τους με το Θέατρο και τη θεατρική Λειτουργία.

 

Για το Θεατρικό Παιχνίδι γίνεται τα τελευταία χρόνια πολύς λόγος, αλλά δεν είναι πάντα σαφές το περιεχόμενο του και ο εκπαιδευτικός του στόχος. Το Θεατρικό Παιχνίδι δεν είναι παράσταση, δεν έχει θεατές και δεν στοχεύει να διδάξει στους συμμετέχοντες Θέατρο μετατρέποντάς τους σε ηθοποιούς. Είναι μία ζύμωση, μία διαδικασία εξέλιξης, αποτελεί μία μορφή γνήσιας έκφρασης και μαθαίνει στον καθένα ατομικά όχι να μιμείται, αλλά να αισθάνεται.

 

Βασικό στοιχείο του Θεατρικού Παιχνιδιού στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση, είναι εκείνο της επικοινωνίας. Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι μία βιωματική διαδικασία αλληλεπίδρασης της ομάδας με τον εμψυχωτή. Ο εμψυχωτής φροντίζει να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να αναπτυχθεί μία δυναμική, η οποία θα βοηθήσει την ομάδα να εξωτερικευτεί, και να αλληλεπιδράσει· να αναπτύξει σχέσεις, να δημιουργήσει καταστάσεις, να γνωρίσει τα όρια, να διαπραγματευτεί συναισθήματα, και να εμβαθύνει το άτομο όχι μόνο σε προσωπικό, αλλά και σε ομαδικό και γνωσιακό επίπεδο.

Ο ρόλος του εμψυχωτή κυρίως είναι:

  • Να δημιουργεί ασφάλεια στην ομάδα και στο άτομο με την αποδοχή και την αγάπη,
  • Να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να «ελευθερωθεί» το άτομο και να κάνει τις προσωπικές του καταθέσεις.

Ο κάθε άνθρωπος έχει την ανάγκη να διοχετεύει την έκφρασή του και τις ανάγκες του, αρκεί να του δοθεί η ευκαιρία όταν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον να νιώσει άνετα για να το κάνει. Ο εμψυχωτής χωρίς να νουθετεί, δίνοντας τα κατάλληλα ερεθίσματα δημιουργεί ένα ζεστό και οικείο περιβάλλον με γνώμονα τις ανάγκες των συμμετεχόντων, ώστε να αφεθούν ελεύθεροι και να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο.

 

Στο Θεατρικό Παιχνίδι δεν δημιουργούνται θεατρικά παραστασιακά έργα, αλλά θεατρικά δρώμενα. Οι ρόλοι που προκύπτουν στα θεατρικά δρώμενα, πλάθονται και δημιουργούνται από τα ίδια τα μέλη της ομάδας σε αλληλεπίδραση με τον εμψυχωτή. Το κάθε άτομο εκφράζεται μέσα από ρόλους που εκείνο επιλέγει και προσπαθεί να ανακαλύψει τη θέση του στην ομάδα. Μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής με βασικό κανόνα ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος στον τρόπο έκφρασης του καθενός και στους ρόλους που επιλέγει να μπει, μπορεί να επεξεργαστεί διαφορετικά τον τρόπο που συνήθως σχετίζεται με τους συνανθρώπους του. Το κάθε άτομο μαθαίνει αβίαστα να εκφράζεται λεκτικά και σωματικά. Και ακριβώς όπως φαίνεται από την ονομασία του, στο Θεατρικό παιχνίδι κυριαρχεί το παιχνίδι. Όλα γίνονται με παιγνιώδη τρόπο που είναι η γλώσσα που γνωρίζουμε όλοι από την παιδική μας ηλικία. Το παιχνίδι σε κάθε του μορφή είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη και εξέλιξη της προσωπικότητας των συμμετεχόντων.

 

Μέσα από την ευχάριστη ατμόσφαιρα που απορρέει από το Θεατρικό Παιχνίδι το κάθε άτομο μαθαίνει να λειτουργεί στα πλαίσια μιας ομάδας, να σέβεται τους κανόνες, τους κώδικες και τα όρια που τη διέπουν, αποκτά μία διαφορετική αντίληψη για τον εαυτό του και για τους άλλους και εφοδιάζεται με τις κατάλληλες εμπειρίες για να αλληλεπιδρά καλύτερα με τη μεγαλύτερη ομάδα, αυτή της κοινωνίας.