Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Εφαρμογή εξατομικευμένων τεχνικών με σκοπό την αντιμετώπιση της δυσλεξίας, δυσορθογραφίας, δυσγραφίας καθώς και την αντιμετώπιση δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί σε τομείς όπως η γλώσσα, η αριθμητική, η ανάγνωση κλπ.

Επιστημονικά υπεύθυνος: Ειδικός παιδαγωγός ή ψυχολόγος με εξειδίκευση στην μαθησιακή αποκατάσταση.

Στόχος: να καλύψει το παιδί τα μαθησιακά του κενά, να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολείου και να βελτιωθεί η αυτοεικόνα και η αυτοπεποίθηση του.