ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ & ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ

04Ιούν
0 comment

Τι είναι η ΔΥΣΛΕΞΙΑ;

ΔΥΣΛΕΞΙΑ είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία νευροαναπτυξιακής φύσης που επηρεάζει γνωστικές διεργασίες του εγκεφάλου που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση, η γραφή και η ορθογραφία.

Η δυσκολία αυτή έγκειται στην αποκωδικοποίηση και στην κωδικοποίηση λέξεων κατά την ανάγνωση και την ορθογραφία ως ενοποιημένων συμβόλων με άμεσο αποτέλεσμα δυσκολία στη σύνταξη, στην ορθογραφία, στην γραφή και στην σημασία των λέξεων.

Η Δυσλεξία είναι μία δυσκολία εγγενής, συναντάται σε παιδιά με κανονική νοημοσύνη και έχει κληρονομική βάση.

Τί Συμπτώματα παρουσιάζει η ΔΥΣΛΕΞΙΑ;

Δυσκολία στην Ανάγνωση: Αργή και κοπιώδης ανάγνωση, συλλαβισμός, ανάγνωση χωρίς προσωδία και ασυνέπεια τήρησης των σημείων στίξης. Επίσης, παραλήψεις και αντικαταστάσεις λέξεων φωνολογικά και σημασιολογικά συγγενείς π.χ. διαβάζει «άσπρος» αντί για «λευκός». Συνέπεια αυτών είναι και η δυσκολία στην κατανόηση αυτών που διαβάζει.

Δυσκολία στη Γραφή: Δυσανάγνωστα γράμματα, παραλήψεις, αντικαταστάσεις, προσθήκες και αντιμεταθέσεις γραμμάτων και συλλαβών. Επιπλέον, ασυνέπεια στην τήρηση της στίξης, απουσία τονισμού και παρεμβολές κεφαλαίων – μικρών γραμμάτων.

Δυσκολία στην Ορθογραφία: Ορθογραφικά λάθη και δυσκολία κατανόησης και αυτοματοποίησης κανόνων ορθογραφίας.

Δυσκολία στο Γραπτή έκφραση: Δεν αποδίδουν μεγάλο αριθμό πληροφοριών γραπτώς ενώ προφορικά μπορούν, δυσκολία επίγνωσης ορίων πρότασης. Παράλληλα χρήση απλής σύνταξης και μικρών προτάσεων και φτωχό λεξιλόγιο.

Διαταραχή αλληλουχίας γεγονότων: Δυσκολία απόδοσης γεγονότων που έχουν μία σχέση διαδοχής π.χ. χρόνος, ακολουθία αριθμών, συνταγές.

Διαταραχή προσανατολισμού

Δυσκολία στα Μαθηματικά: Δυσκολία αυτοματοποίησης μαθηματικών συμβόλων, δυσκολία επίλυσης μαθηματικών πράξεων και προβλημάτων.

Ένα παιδί με δυσλεξία αποζητά από εσάς εμπιστοσύνη, ηρεμία, υπομονή, βοήθεια να μαθαίνει με τον τρόπο που εκείνο μαθαίνει, να του δίνετε τον απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται, βοήθεια να μην χάνει την πίστη του στον εαυτό του, ενθάρρυνση,  εστίαση στα δυνατά του σημεία και φυσιολογική αντιμετώπιση.

Ένα παιδί με δυσλεξία είναι χαρισματικό καθότι σκέφτεται περισσότερο με εικόνες, και όχι με λέξεις, έχει ανεπτυγμένη φαντασία, τάση για καινοτομία και ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση. Αγκαλιάστε το!

 

Ειδική Παιδαγωγός στα Παιχνίδια του Λόγου

Τερζή Σεβαστή

Leave your thought