Εικαστική Ψυχοθεραπεία

Εικαστική Ψυχοθεραπεία: εικαστική ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή εκφραστικής θεραπείας, στην οποία το άτομο επιδιώκει την βελτίωση της σωματικής, νοητικής και συναισθηματικής του υγείας μέσω της δημιουργικής έκφρασης.

Η ArtTherapy είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί την τέχνη ως τον κύριο τρόπο επικοινωνίας, και για την οποία δεν χρειάζεται να υπάρχει εικαστική εμπειρία ή συγκεκριμένη δεξιότητα. Γενικότερος στόχος είναι να επιτρέπεται μέσα σε ένα ασφαλές και διευκολυντικό περιβάλλον η προσωπική ανάπτυξη μέσω της χρήσης των υλικών της τέχνης.

 

Η τέχνη προσφέρει την ευκαιρία για έκφραση και επικοινωνία και μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε άτομα που δυσκολεύονται να εκφράσουν προφορικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Με τη δημιουργία οπτικών εικόνων ή απλά με τη χρήση των υλικών, είναι συχνά δυνατό να εκφράζονται σκέψεις και συναισθήματα που είναι δύσκολο να τεθούν σε λέξεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει να δει κανείς τα πράγματα με μεγαλύτερη σαφήνεια ή με νέους τρόπους.

 

Οι εικόνες δεν κρίνονται από τον εικαστικό θεραπευτή αλλά γίνονται αποδεκτές ως τρόπος επικοινωνία που έχει νόημα για τον δημιουργό τους. Ο θεραπευτής τέχνης δεν θα πει στο άτομο τι να ζωγραφίσει ή να κάνει, αλλά θα το στηρίξει σε ό, τι χρειάζονται για να εκφραστεί. Μια συνεδρία εικαστικής θεραπείας γίνεται ένας χώρος συνάντησης με τον εαυτό , συνάντησης με τους άλλους. Είναι ένας χώρος όπου ο καθένας βρίσκει τη θέση του, τις δυνατότητές του, τις δυσκολίες και τους φόβους για να υποστηριχτεί, να ανακουφιστεί, να απελευθερωθεί. Είναι μια ψυχολογική θεραπεία που ενθαρρύνει την ανάληψη της ευθύνης ενισχύοντας τη δημιουργικότητα.

 

Τα γενικότερα οφέλη της είναι:
• η αυτο-ανακάλυψη: η θεραπεία τέχνης προκαλεί μια συναισθηματική κάθαρση (μια αίσθηση ανακούφισης και ευεξίας μέσα από την αναγνώριση και την αναγνώριση των συναισθημάτων).
• Η προσωπική ολοκλήρωση: η οποία προέρχεται τόσο από την δημιουργική όσο και από τα αναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας.
• Η ενδυνάμωση: μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να εκφράσουν οπτικά τα συναισθήματα και τους φόβους που δεν ήταν ποτέ σε θέση να αρθρώσουν με συμβατικά μέσα, και να τους δώσει κάποια αίσθηση του ελέγχου πάνω σε αυτά τα συναισθήματα.
• Η χαλάρωση και ανακούφιση από το στρες: το χρόνιο στρες μπορεί να είναι επιβλαβές τόσο για το μυαλό και το σώμα. Μπορεί να αποδυναμώσει και να βλάψει το ανοσοποιητικό σύστημα, να προκαλέσει αϋπνία και κατάθλιψη, να προκαλέσει μια σειρά από κυκλοφορικά προβλήματα (π.χ., υψηλή πίεση αίματος, αθηροσκλήρωση, και καρδιακή αρρυθμία)
• Η ανακούφιση των συμπτωμάτων και της φυσικής αποκατάστασης: μπορεί επίσης να βοηθήσει τα άτομα να αντιμετωπίσουν τον πόνο και την προώθηση της φυσιολογικής επούλωσης