Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητική αγωγή: Η μέθοδος μουσικοκινητικής αγωγής C. Orff έχει δομηθεί με σκοπό να μυήσει τα παιδιά στον χώρο της μουσικής.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗ

Η μέθοδος μουσικοκινητικής αγωγής C. Orff έχει δομηθεί  με σκοπό να μυήσει τα παιδιά στον χώρο της μουσικής. Η μάθηση γίνεται βιωματικά μέσα από την καλλιέργεια της  κινητικότητας του παιδιού, από την ανάπτυξη της εκφραστικότητας και την χρήση του λόγου. Το σύστημα Orff είναι μια πολύπλευρη μουσικοπαιδαγωγική μέθοδος. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις δεξιότητες τους, τονώνεται η αυτοεκτίμηση τους μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και την ελευθερία έκφρασης. Βελτιώνονται οι γνωστικές και γλωσσικές τους ικανότητες μέσα από τα τραγούδια, τους ρυθμούς και τις μουσικές έννοιες. Η ομαδική μάθηση ενισχύει την κοινωνικότητα  και την συνεργασία τους. Πειθαρχούν στους κανόνες και καλλιεργείται η μνήμη και η φαντασία των παιδιών.

Μέσα διδασκαλίας είναι η κίνηση, ο λόγος,  ο χορός, το τραγούδι, η μίμηση, ο αυτοσχεδιασμός, η μουσική ακρόαση και ο ρυθμός. Τα παιδιά μαθαίνουν μουσική, εξασκείται η ακοή τους, γνωρίζουν ρυθμούς και τραγούδια Γνωρίζουν μουσικοσυνθέτες και μουσικές από όλο τον κόσμο.

Η μουσικοπαιδαγωγική μέθοδος μπορεί να διδαχτεί σε παιδιά από ενάμιση έτος, προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

 

Τσαπακίδη Δέσποινα
Μουσικοπαιδαγωγός
Μουσικός ειδικής αγωγής