Συμβουλευτική Ψυχολογία

Συμβουλευτική Ψυχολογία: Οι απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής έχουν αναδείξει τη σπουδαιότητα της Συμβουλευτικής διαδικασίας σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο

Σε οικογένειες, είναι η επιστήμη που βοηθά τους γονείς να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις δυσκολίες του παιδιού τους.

 

Οι γονείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Βασικό τους καθήκον είναι η υγιής ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών τους. Καλούνται να ανταπεξέλθουν σε πολλαπλά και πολυδιάστατα προβλήματα.

Έτσι προλαμβάνεται η εμφάνιση ανεπιθύμητων συμπεριφορών, όπως αδυναμία διαχείρισης στο διαζύγιο γονέων, διατροφικές διαταραχές, εξάρτηση από το διαδίκτυο, χαμηλή σχολική επίδοση, θύμα ή θύτης σχολικού εκφοβισμού, άγχος, προβλήματα κοινωνικοποίησης, δυσκολίες διαχείρισης πένθους και απώλειας.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κοινωνικός Λειτουργός / Κοινωνιολόγος
 

Στόχος:

Είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και κατ’ επέκταση της οικογένειας μέσα από την προώθηση μιας υγιούς και ισορροπημένης σχέσης μεταξύ παιδιών και γονέων.