Δραματοθεραπεία – Ομαδική / Ατομική Θεραπεία για Ενήλικες

Η δραματοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας μέσω της Τέχνης. Οι θεωρητικές αρχές της βασίζονται στο θεραπευτικό δράμα, την ψυχολογία και την ανθρωπολογία.

Τι είναι Δραματοθεραπεία:

Η Δραματοθεραπεία είναι μία ψυχοθεραπευτική μέθοδος, ανήκει στις θεραπείες μέσα από την τέχνη και στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στη σύνδεση με τα συναισθήματα του και στη βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων Σε επιστημονικό επίπεδο, η δραματοθεραπευτική διαδικασία αφορά στις θεωρίες και πρακτικές από χώρους του θεάτρου, της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας.

Στόχος είναι η ενεργοποίηση της δημιουργικότητας του ατόμου για να διαφοροποιηθεί και να αναπτύξει την αυτοπεποίθηση του. Η χρήση του συμβολισμού και της μεταφοράς έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει καταστάσεις που το δυσκολεύουν με ένα διαφορετικό τρόπο, να διαπραγματευτεί και να διεκδικήσει, εκπαιδεύοντας το να υιοθετεί πρακτικές που οδηγούν στην καλύτερη λειτουργικότητα και στις αλλαγές που το ίδιο το άτομο επιθυμεί.

Η δραμαθεραπευτική συνεδρία είναι μία σύνθεση εικαστικών τεχνικών, όπως ζωγραφική και κατασκευές με πηλό, κίνηση, παίξιμο ρόλων, αφήγηση, αναπαράσταση γλυπτών και μύθων. Βασικά εργαλεία είναι το σώμα και το συναίσθημα, έτσι το άτομο έρχεται σε επαφή με τα δυνατά του κομμάτια που είτε δεν γνωρίζει ή δεν επενδύει σε αυτά.

Απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες που δυσκολεύονται να επιλύσουν δύσκολες καταστάσεις, που βιώνουν τραυματικές εμπειρίες και που έχουν στόχο την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη.