ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Παράλληλη Στήριξη : Η παράλληλη στήριξη είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί στα σχολικά πλαίσια τα τελευταία χρόνια. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση προτείνεται αφού διαπιστωμένα λειτουργεί ενισχυτικά ως προς την μαθησιακή διαδικασία καθώς και την ψυχοκοινωνική στήριξη και ένταξη του μαθητή.

H στήριξη προς τον μαθητή και την οικογένεια του είναι πολύπλευρη αφού αφενός προωθεί την συμπερίληψη του μαθητή στο γενικό σύνολο της τάξης τόσο σε μαθησιακό, όσο και σε επίπεδο σχετίζεται με την ομάδα συνομήλικων του καθώς και αποτελεί συνδετικό κρίκο του σχολειού και των γονέων.

Οι δημόσιες δομές που εγκρίνουν δωρεάν την συγκεκριμένη παροχή έχουν μεγάλη αναμονή για την αξιολόγηση, δίχως σταθερό χρόνο έναρξης αυτής και τοποθετώντας καινούργιο παιδαγωγό κάθε σχολικό έτος, γεγονός που πολλές φορές κάτι τέτοια λειτουργεί ανασταλτικά στην αποκατάσταση ή βελτίωση των δυσκολιών του μαθητή που την έχει ανάγκη.

Τα Παιχνίδια Λόγου & Γραφής, βρίσκονται με φροντίδα και υπευθυνότητα δίπλα στις οικογένειες που χρειάζονται τις υπηρεσίες μας ακόμη μία φορά. Καλύπτουμε αυτή την ανάγκη παρέχοντας, παράλληλα με το θεραπευτικό πρόγραμμα τις καθιερωμένες ώρες ανά περίπτωση, εξειδικευμένο παιδαγωγό για καθημερινή ιδιωτική παράλληλη στήριξη.

 

Οι παιδαγωγοί, μόνιμοι συνεργάτες του Κέντρου μας, έμπειροι και καταρτισμένοι θα :

* στηρίζουν το παιδί στο σχολικό περιβάλλον ψυχοκοινωνικά

* θα είναι σε επικοινωνία και συνεργασία με τους θεραπευτές του παιδιού διατηρώντας κοινή θεραπευτική γραμμή

* θα είναι σε επικοινωνία με την οικογένεια με στόχο την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την μελέτη στο σπίτι και την επίτευξη της μεγίστης δυνατής αυτονόμησης του.

 

Το Κέντρο μας, Παιχνίδια Λόγου & Γραφής, θα διατηρούν την επίβλεψη στους Παιδαγωγούς και τη σταθερή μηνιαία εκπαιδευτική εποπτεία από καταρτισμένη επιστημονική ομάδα, ώστε η παροχή της στήριξης του παιδιού να παρέχεται ανάλογα με τις ανάγκες του.

Η παροχή αφορά τόσο την προσχολική ηλικία (Παιδικό σταθμό, προ-νήπιο & νήπιο) και τις σχολικές βαθμίδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, σε Περιστέρι 210 57 85 008 και Σεπόλια 210 51 400 52.

 

Με σεβασμό και αγάπη στο έργο μας