ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ατομική Ψυχοθεραπεία : Οι ατομικές συνεδρίες Ψυχοθεραπείας είναι μία διαδικασία προσωπικής ενδοσκόπησης και ωρίμανσης

Οι ατομικές συνεδρίες Ψυχοθεραπείας είναι μία διαδικασία προσωπικής ενδοσκόπησης και ωρίμανσης. Απευθύνονται σε άτομα τα οποία καλούνται να αναγνωρίσουν, να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν θέματα που μπορεί να τους απασχολούν, να τους δημιουργούν άγχος και δυσκολεύουν την καθημερινότητα τους. Σε συνεργασία με τον Θεραπευτή Ψυχολόγο δημιουργείται μία σχέση μέσα από την οποία το άτομο θα κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και θα αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, σε σταθερό ραντεβού από εξειδικευμένο Ψυχολόγο.