Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή: Είναι η επιστήμη που προσαρμόζει την εκπαίδευση στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού ή εφήβου

Με την ειδική αγωγή μπορούν να αντιμετωπισθούν τα συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής ή και Υπερκινητικότητας, των προβλημάτων συμπεριφοράς, των δυσκολιών στην οργάνωση μελέτης, της αδυναμίας της κοινωνικής προσαρμογής ,της δυσλεξίας και της δυσγραφίας.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ψυχολόγος, ειδικευμένος στην Ειδική Αγωγή

Στόχος:

Να καταπολεμηθούν οι παράγοντες που παρεμποδίζουν την εκ μέρους του παιδιού παρακολούθηση των προ-σχολικών & σχολικών προγραμμάτων και να αξιολογηθούν τα δυνατά του σημεία.