λεκτική δυσπραξία

Τι είναι η στοματική και λεκτική δυσπραξία;

10Μαΐ
0 comment

Ένα παιδί έχει λεκτική δυσπραξία όταν δεν καταφέρνει να σχεδιάσει και να πει συνειδητά αυτό που θέλει. Τα όργανα της ομιλίας δε συγχρονίζονται και έτσι όταν μιλούν ο λόγος τους είναι ακατανόητος. Με άλλα λόγια, το παιδί ξέρει τι θέλει να πει, όμως ο εγκέφαλος δεν δίνει τις σωστές εντολές στα όργανα της άρθρωσης για να παράγει με ακρίβεια τη

Read more

Popular Post