Εναλλακτική Επικοινωνία

Επαυξητική & Εναλλακτική Επικοινωνία: Τί, πότε & γιατί;

15Μαΐ
0 comment

Πολλοί άνθρωποι έχουμε στο μυαλό μας τον όρο «επικοινωνία» συνυφασμένο με τον όρο «ομιλία». Αυτό συμβαίνει δικαιολογημένα, καθώς ο πιο διαδεδομένος τρόπος επικοινωνίας είναι η ομιλία και σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται η διάφορά. Μιλάμε για δυο όρους διαφορετικούς. Πριν προχωρήσουμε όμως στηνΕπαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία, ας ορίσουμε πρώτα την Επικοινωνία. Ως επικοινωνία ορίζεται η ανταλλαγή, όχι απαραίτητα λέξεων,

Read more

Popular Post