Δυσκολίες στην Άρθρωση

Το Παιδί μου έχει Δυσκολίες στην Άρθρωση

02Μαΐ
0 comment

Οι δυσκολίες στην άρθρωση σχετίζονται με την παραγωγή φωνημάτων (ήχων). Κάθε φώνημα ξεχωριστά αναμένεται να κατακτηθεί από το παιδί μέχρι ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο. Στην περίπτωση που το όριο ξεπεραστεί και το παιδί δεν έχει συμπεριλάβει το φώνημα στην ομιλία του, τότε πρόκειται για δυσκολία στην άρθρωση. Ποιες είναι οι Δυσκολίες στην Άρθρωση; Αντικατάσταση φωνήματος από άλλο φώνημα (π.χ.

Read more

Popular Post