Τυπική ανάπτυξη Λόγου και Ομιλίας

15Οκτ
0 comment

Ως τυπική ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας ενός παιδιού από τα 4 έως τα 5 έτη θεωρείται όταν είναι σε θέση να:

  • Μετράει μέχρι το 10.
  • Ονομάζει τουλάχιστον 4 χρώματα.
  • Φτιάχνει φανταστικές ιστορίες.
  • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4 έως 8 λέξεις.
  • Απολαμβάνει τις ομοιοκαταληξίες, τους ρυθμούς και τις συλλαβές χωρίς σημασία
  • Διηγείται απλές ιστορίες από το σχολείο και την καθημερινότητά του με αρχή – μέση – τέλος.
  • Απαντάει σε πιο περίπλοκες ερωτήσεις.

Leave your thought