ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Καρακωστα Βασιλική

Απόφοιτος πτυχιούχος νεοελληνικής φιλολογίας,το 2012, του Τμήματος φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Ειδικευμένη στον τομέα νεοελληνικής έκθεσης και λογοτεχνίας.
Έχω ασχοληθεί με αρκετά σεμινάρια σχετικά με την ποίηση και τη πεζογραφία καθώς επίσης και με σεμινάρια σχετικά με τη παιδική ψυχολογία και τις μαθησιακές δυσκολίες .(αυτισμός, δυσλεξία, υπερκινητικότητα και άλλες σύγχρονες μαθησιακές δυσλειτουργίες).Εργαστηκα ως καθηγήτρια σε κέντρα μελέτης αλλά και ως δασκάλα υπεύθυνη παράλληλης στήριξης σε δημοτικά, σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Teaching Skill

Testimonials