ΚΑΛΑΡΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΩΓΟΣ

Ο Καλαρύτης Γιώργος είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην Ψυχολογία. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία (Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ) και έχει εξειδικευθεί στην Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης έχει εργαστεί σε ειδικά σχολεία και ΚΕΔΑΣΥ, ενώ διαθέτει εμπειρία και ως συνοδός σε κατασκηνώσεις για άτομα με αναπηρία. Τα τελευταία επτά χρόνια παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης όλων των βαθμίδων, ενώ έχει ασχοληθεί με την παράλληλη στήριξη παιδιών με ΔΕΠΥ και ΔΑΦ.

Teaching Skill

Testimonials