ΒΟΥΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΒΟΥΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Η Βούτου Φωτεινή είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Ολοκλήρωσε το ετήσιο πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή, με τίτλο «Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες/Δυσλεξία» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ παράλληλα συνεχίζει να επιμορφώνεται.

 Έχει ασχοληθεί με την διδασκαλία μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της Ειδικής Αγωγής, δημιουργώντας και εκτελώντας θεραπευτικά προγράμματα παρέμβασης σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ, ΔΑΦ, διγλωσσία κ.ά. Παράλληλα, συμμετείχε ως ομιλήτρια σε ενημερωτικές – σχετιζόμενες με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τις σχέσεις γονέων-παιδιού – ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν σε Δημοτικά Σχολεία. Ταυτόχρονα, είναι συμμετέχουσα στο focus group με τίτλο: “Developing Sexual Education Modelfor Mentally Disabled People”. Τέλος, φοιτά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμες της Αγωγής – Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» του Ε.Α.Π.

Στο παρόν διάστημα ασχολείται με την καθημερινή προετοιμασία/μελέτη και ενδυνάμωση μαθητών με δυσκολίες, αποσκοπώντας στην καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και υπευθυνότητας, ποιοτικής διαχείρισης του χρόνου, της ύλης αλλά και του δυναμικού του κάθε παιδιού, καθώς επίσης και στηναυτονομία των μαθητών σε επίπεδο υποχρεώσεων, προόδου, προγράμματος και στοχοθεσίας.

Teaching Skill

Testimonials