ΠΑΛΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ

Ψυχολόγος Ειδικός

Παλανδρη Μαρια

Η Παλανδρή Μαρία είναι απόφοιτος ψυχολογίας του Πανεπιστημίου BS College

in Psychology University of Northum Bria.

2003-2004: Ολοκλήρωση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με θέμα τις εξαρτήσεις

(Ναρκωτικά-Αλκοόλ) στο Kings College London –Institute of Psychiatry.

2006-2009: Ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης στην οικογενειακή-συστημική

Θεραπεία στο εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων.

Από το 2009 έως και σημέρα έχει ολοκλήρσει προγράμματα εκπαιδεύσης, τα οποία

Παρέχουν σημαντικά εργαλεία για την δουλειά της ως ψυχοθεραπεύτρια.

Κάποιο από αυτά είναι το Marte Meo (Τεχνικές Ενίσχυσης), εκπαίδευση στην

Χορήγηση ψυχολογικών δοκιμασιών για την αξιολόγηση της προσωπικότητας (TAT,CAT,MMPI,RORSCHACH & συμπλήρωση προτάσεων)

Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια από το 2009,

Ενώ παράλληλα διατηρεί δικό της γραφείο στην Αθήνα.

Αναλαμβάνει την ψυχοθεραπεία εφήβων, ενηλίκων, οικογενειακή θεραπεία και

Συμβουλευτική γονέων.

Teaching Skill

Testimonials