ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Σοφία Μιχαηλίδου

Η Σοφία Μιχαηλίδου είναι ψυχολόγος- ψυχοθεραπεύτρια με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εργάζεται ως ψυχολόγος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια. Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές της σπουδές όλα αυτά τα χρόνια εκπαιδεύεται ψυχαναλυτικά στο Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών Αθήνας.

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία είναι η κλινική πρακτική που στηρίζεται στις βασικές ψυχαναλυτικές αρχές όπως τις ανέπτυξε ο Freud. Εστιάζει στις ασυνείδητες διεργασίες του ψυχισμού, τις οποίες επεξεργάζεται μέσα από την ερμηνευτική του συμβολικού λόγου. Στα παιδιά αυτή η επεξεργασία γίνεται επιπλέον μέσα από το συμβολικό παιχνίδι.

Αρχικά, δίνεται χώρος να εκφραστεί το σύμπτωμα ως μια μορφή εκδήλωσης του ασυνειδήτου, για να μπορέσει σε ένα δεύτερο χρόνο να αποκτήσει ένα προσωπικό νόημα. Αυτή η απόκτηση νοήματος μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη μιας βαθύτερης αιτίας, πέρα από τη φαινομενικά κοινή μορφή των συμπτωμάτων, καθώς και τη μοναδική αξία που έχει το κάθε-ένα συμπτώμα για το κάθε υποκείμενο ξεχωριστά. Η μετακίνηση των συμπτωμάτων προκύπτει εκ των υστέρων, ως αποτέλεσμα όλης αυτής της αναλυτικής εργασίας.

Βασικές παράμετροι, λοιπόν, της ψυχαναλυτικής πρακτικής είναι ο σεβασμός στην υποκειμενικότητα, στην επιθυμία και στον χρόνο που το κάθε άτομο χρειάζεται για να διαχειριστεί τον ενδοψυχικό του πυρήνα.

Teaching Skill

Testimonials