ΓΚΑΝΤΑΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Γκανταΐδου Ελλάδα

H Γκανταΐδου Ελλάδα είναι φιλόλογος, απόφοιτος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό της στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου παρακολούθησε πληθώρα μαθημάτων σχετιζόμενων με τη διάγνωση, εκπαιδευτική παρέμβαση και αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Αναφορικά με την πρακτική της άσκηση, έχει συμμετάσχει σε συνεδρίες του τμήματος «Σχολείο Νέας Ελληνική Γλώσσας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου διδάσκονται τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, αλλά και στο τμήμα ένταξης του 3ου Γυμνασίου Περιστερίου, όπου διαμόρφωνε σχέδια δράσης που ανταποκρίνονταν στις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Επιπροσθέτως, έχει παρακολουθήσει και συνεχίζει να παρακολουθεί σεμινάρια σχετιζόμενα με τις μαθησιακές δυσκολίες και αντίστοιχες καινοτόμες προσεγγίσεις. Παράλληλα, συμμετείχε με τον Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιού και Αμέα σε κατασκήνωση ως συνοδός ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός και νοητική υστέρηση). Η εργασιακή της δραστηριότητα περιλαμβάνει τη μελέτη και προετοιμασία μαθητών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου τόσο σε σχετικά κέντρα όσο και σε επίπεδο ατομικής συνεδρίας.

Teaching Skill

Testimonials