ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Ονομάζομαι Παύλου Θανάσης και είμαι Φιλόλογος – Ειδικός Παιδαγωγός. Συγκεκριμένα, απόφοιτος πτυχιούχος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία. Επίσης, είμαι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου παρακολούθησα πληθώρα μαθημάτων τα οποία σχετίζονταν με την διάγνωση-αξιολόγηση και παρέμβαση των μαθησιακών δυσκολιών κι άλλων διαταραχών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Παράλληλα, η πρακτική μου άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε τμήμα ένταξης Γυμνασίου (Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξη) της Αθήνας, όπου και δημιούργησα διάφορα σχέδια δράσης τα οποία ανταποκρίνονταν στις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Όσον αφορά την επαγγελματική μου εμπειρία, έχω εργαστεί ως Ειδικός Παιδαγωγός σε Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο / Κέντρο Ειδικών Θεραπειών, το οποίο περιελάμβανε ατομικές συνεδρίες σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με ειδίκευση την αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία), Νοητική Υστέρηση, Αυτισμό, ΔΕΠ-Υ, Αισθητηριακή Δυσλειτουργία, Κοινωνικές και Συναισθηματικές Διαταραχές κ.ά. Παράλληλα, έχω εργαστεί 2 χρόνια ως συνοδός παράλληλης στήριξης παιδιού Δημοτικού, το οποίο βρισκόταν στο φάσμα του Αυτισμού, με στόχο την ανάπτυξη τόσο των βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων όσο και των κοινωνικών-συμπεριφορικών δεξιοτήτων. Έπειτα, υπήρξε και η δημιουργική απασχόληση / φύλαξη του παιδιού στο σπίτι. Τέλος, η εργασιακή μου εμπειρία περιλαμβάνει και την καθημερινή μελέτη μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου και την ενισχυτική διδασκαλία κατ΄ οίκον.

Teaching Skill

Testimonials