παιδί

Παιδιά & Οθόνες

08Ιούλ
0 comment

Πόση ώρα (δεν) πρέπει να αφιερώνει το παιδί σας στον υπολογιστή, το τάμπλετ ή το κινητό. 0 έως 18 μηνών: Ιδανικά καθόλου. 18 μηνών έως 2 ετών: Ιδανικά καθόλου με εξαίρεση εκπαιδευτικά βίντεο που ενδείκνυνται για αυτή την ηλικία και πάντα υπό την επίβλεψη γονέα. 2 έως 5 ετών: 1 ώρα το μέγιστο ημερησίως και πάντα υπό την επίβλεψη γονέα

Read more

Popular Post