ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (0 – 6 μηνών & 7 – 12 μηνών)

20Μαρ
0 comment

Τα παιδιά επιδεικνύουν τις γλωσσικές τους ικανότητές με το πέρασμα του χρόνου. Το κάθε παιδί ξεχωριστά, έχοντας την δικιά του μοναδική προσωπικότητα, εξελίσσει με τον δικό του μοναδικό ρυθμό τις γλωσσικές του ικανότητες. Ωστόσο, οι ερευνητές μέχρι σήμερα έχουν εξάγει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και στοιχεία αναφορικά με τους μέσους όρους των ηλικιών κατά τις οποίες εμφανίζονται οι εκάστοτε ικανότητες. Η αντιστοιχία ηλικίας και ικανοτήτων είναι ένας χρήσιμος δείκτης, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της διαγνωστικό εργαλείο. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στις γλωσσικές ικανότητες δύο ηλικιακών ομάδων α) 0 – 6 μηνών , β) 7 – 12 μηνών .Σε επόμενο άρθρο, θα ασχοληθούμε με τις γλωσσικές ικανότητες που εμφανίζονται όσο συνεχίζεται η ηλικιακή ανάπτυξη του παιδιού (13 – 18 μηνών & 19 – 24 μηνών).

0 – 6 μηνών

Το παιδί αναγνωρίζει την ύπαρξη ήχου, καθώς επίσης και τρομάζει από κάποιον απότομο ήχο.

Γυρνάει το κεφάλι του, με σκοπό τον εντοπισμό ενός ήχου που άκουσε.

Μιμείται ήχους.

Κάνει χρήση ήχων ή/και κινήσεων για να υποδηλώσει κάποια ανάγκη του.

Διαφοροποιεί το κλάμα ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη του.

Χαμογελάει.

Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/ , /p/ , /m/ όταν βαβίζει.

Αυξομειώνει την ένταση της φωνής του.

 

7 – 12 μηνών       

Αντιλαμβάνεται το ναι/ όχι.

Καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομά του.

Μιμείται ήχους.

Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα.

Μιμείται τους ήχους και τον επιτονισμό του περιβάλλοντος του.

Εισάγει ήχους μέσα στο κλάμα του.

Ακούει όταν του απευθύνονται.

Αρχίζει να παράγει ακατάληπτη γλώσσα.

Παράγει μία ή περισσότερες λέξεις.

Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1 – 3 λέξεις.

Κατανοεί πολύ απλές εντολές.

 

 

Leave your thought