Λίγα λόγια για τη Συμβουλευτική Γονέων…

20Μαρ
0 comment

Ο ρόλος του γονέα αναμφισβήτητα είναι πολύ απαιτητικός και δύσκολος αλλά συγχρόνως τόσο δημιουργικός, απολαυστικός και αποκαλυπτικός για το ίδιο το άτομο που καλείται γονιός.

Οι γονείς συχνά αγωνιούν για τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν κατά τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους

 • Πώς να προετοιμαστώ για…
 • Κάνω καλά που…
 • Μήπως έπρεπε να το χειριστώ αλλιώς…
 • Τι θα του πω όταν…
 • Πώς δε θα το πληγώσω…
 • Μήπως κάνω λάθος που…
 • Πώς θα του δείξω ότι…
 • Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να…

Οι λόγοι που ένας γονέας θα οδηγηθεί να ζητήσει τη συμβουλή του ειδικού ποικίλουν και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Έτσι ένας γονέας μπορεί να έρθει στον ειδικό…

 • Γιατί είναι πολύ αγχωμένος και αγωνιά
 • Γιατί είναι μπερδεμένος και νιώθει εγκλωβισμένος
 • Γιατί νιώθει ανεπαρκής και ανασφαλής στο ρόλο του
 • Γιατί βρίσκεται σε αδιέξοδο και θέλει καθοδήγηση
 • Γιατί θέλει να εμπλουτίσει το ρεπερτόριο των δεξιοτήτων του γονεϊκού του ρόλου
 • Γιατί θέλει την επιβεβαίωση για την ορθότητα των χειρισμών του
 • Γιατί θέλει άμεσες και έτοιμες οδηγίες
 • Γιατί άλλοι του το πρότειναν

Βασικός στόχος της Συμβουλευτικής

Ο γονιός χρειάζεται να ενισχυθεί στο ρόλο του ώστε να αισθάνεται όλο και περισσότερο επαρκής μέσα σε αυτόν

Μέσα στην αγωνία τους συχνά οι γονείς δεν εστιάζουν στη ποιότητα της σχέσης που έχουν να δημιουργήσουν με το παιδί τους. Το να απευθυνθεί ο γονέας στον ειδικό δεν δείχνει μόνο ότι μπορεί να δυσκολεύεται αλλά δείχνει και πόσο αντιλαμβάνεται την ευθύνη που έχει. Η σχέση που αναπτύσσει κάθε γονιός με το παιδί του είναι μια και ξεχωριστή, για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν οι καλύτερες λύσεις ή οι πιο επιτυχημένες συνταγές που πρέπει να εφαρμόσει ο γονιός για να έχει σίγουρα αποτελέσματα. Κάθε γονιός έχει να παρατηρήσει και να αξιολογήσει ποια πρακτική λειτουργεί καλύτερα στη σχέση του με το παιδί του.

Πραγματοποιείται συμβουλευτική γονέων σε θέματα όπως:

 • Βελτίωση επικοινωνίας με το παιδί
 • Τρόποι συναισθηματικής αγωγής του παιδιού
 • Τρόποι οριοθέτησης του παιδιού
 • Αντιμετώπιση αλλαγών στο οικογενειακό σύστημα (π.χ διαζύγιο, θάνατος, ασθένεια…)
 • Ενίσχυση, αξιοποίηση των δυνατών κομματιών του παιδιού και καλλιέργεια κινήτρων στο παιδί για δημιουργικότητα
 • Διαχείριση θυμού, εκρήξεων και παραπτωματικής συμπεριφοράς του παιδιού
 • Διαχείριση δυσκολιών που πηγάζουν από την αναπτυξιακή φάση του παιδιού ( π.χ. πρώτος αποχωρισμός, εφηβεία…)
 • Διαχείριση εξατομικευμένου τρόπου παρέμβασης λόγω συγκεκριμένων αναπτυξιακών δυσκολιών του παιδιού (μαθησιακές, δυσκολίες, νοητική υστέρηση, αυτιστικό φάσμα…)
 • Αναγνώριση από τους γονείς των δυσλειτουργικών ρόλων που μπορεί να έχει αναλάβει το παιδί (π.χ. παιδί «εξισορροπιστής» των γονεϊκών εντάσεων ή παιδί «γονιός» που αποφασίζει άμεσα ή έμμεσα για την οικογένεια)
 • Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ των αδερφών

Λυμπεροπούλου Γιώτα

Ψυχολόγος

Συνεργάτης στο

Κέντρο ειδικών θεραπειών

΄ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ’

Leave your thought