ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤYΞΗ 2-3 & 3-4 ΕΤΩΝ

20Μαρ
0 comment

Σε προηγούμενα κείμενα είχαμε ασχοληθεί με τα στάδια γλωσσικής ανάπτυξης έως την ηλικία των 24 μηνών. Τα στάδια είχαν διαχωριστεί ανά 6 μήνες. Στο παρόν κείμενο θα αναφερθούμε στις γλωσσικές δεξιότητες που αναμένουμε να έχουν κατακτηθεί στις ηλικίες 2-3 και 3-4 ετών. Όπως λογικά αναμένεται, οι γλωσσικές ικανότητες του παιδιού αρχίζουν να έχουν μεγαλύτερη συνοχή και η επικοινωνία να είναι πιο λειτουργική. Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά στις δεξιότητες που αναμένουμε σε αυτές τις ηλικίες. Οι δεξιότητες αυτές είναι δυνατόν να αποκλίνουν ήπια από παιδί σε παιδί. Ωστόσο, αν διαπιστωθούν μεγαλύτερες αποκλίσεις ή/και δυσκολίες, κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με Λογοθεραπευτή / τρια. Ο Λογοθεραπευτής/ τρια είναι ο καθόλα αρμόδιος να αξιολογήσει την ύπαρξη και την σοβαρότητα της δυσκολίας/ καθυστέρησης, και κατόπιν να καταρτίσει και να εφαρμόσει το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα Λόγου.

Ηλικία 2-3 ετών

 • Ο λόγος είναι καταληπτός 50-75%
 • Συνεχίζει να ηχολαλεί όταν συναντά δυσκολίες
 • Καταλαβαίνει το «ένα» και τα «πολλά»
 • Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα
 • Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους
 • Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο και τις ονομάζει
 • Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος
 • Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά στις απλές ερωτήσεις
 • Κάνει ερωτήσεις με 1-2 λέξεις
 • Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων, με ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ – ΡΗΜΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 • Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις, άρθρα, ρήματα
 • Το αντιληπτικό λεξιλόγιο κυμαίνεται από 500-900 λέξεις
 • Το εκφραστικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει 50-250 λέξεις και η ανάπτυξή του είναι ραγδαία
 • Μιλάει με δυνατή φωνή
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα φωνήεντα και τα σύμφωνα σε αρχική θέση
 • Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα καθώς και το βοηθητικό «είναι»
 • Χρησιμοποίει ομαλά ρήματα, μορφήματα, αντωνυμίες και την προστακτική

 

Ηλικία 3-4 ετών

 • Καταλαβαίνει την λειτουργία των αντικειμένων
 • Καταλαβαίνει τις διάφορες στις έννοιες (μικρό – μεγάλο, πάνω – κάτω κτλ)
 • Ακολουθεί εντολές από 2-3 μέρη
 • Ρωτάει και απαντάει ερωτήσεις τύπου που, ποιος, τι, γιατί
 • Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητά λεπτομέρειες στην απάντηση
 • Χρησιμοποίει ομιλία για να εκφράσει συναισθήματα
 • Χρησιμοποίει 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις
 • Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομά τους
 • Χρησιμοποίει ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά
 • Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200-2000 λέξεις
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 λέξεις
 • Ο λόγος είναι καταληπτός σε ποσοστό 80%
 • Βελτίωση των δομών γραμματικής
 • Κατάλληλη χρήση του «είμαι» και «είναι» στις προτάσεις
 • Τοποθετεί 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά
 • Συμμετέχει στην συζήτηση
 • Χρήση πληθυντικού αριθμού, κτητικών αντωνυμιών και ρημάτων αορίστου

 

                                                         Επιμέλεια Κειμένου

Σταύρος Πατσαούρας

Λογοθεραπευτής – Μέλος Σ.Ε.Λ.Λ.Ε

Βιβλιογραφία

Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων/ Λογοθεραπευτών Ελλάδος

 

Leave your thought