ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 13-18 & 19-24 ΜΗΝΩΝ

20Μαρ
0 comment

Σε προηγούμενο κείμενο είχαμε ασχοληθεί με τα στάδια γλωσσικής ανάπτυξης στις ηλικίες 0-6 μηνών καθώς και 7-12 μηνών. Στο παρόν κείμενο θα αναφερθούμε στις γλωσσικές δεξιότητες που αναμένουμε να έχουν κατακτηθεί σε μεταγενέστερα ηλικιακά στάδια (13-18 μηνών και 19-24 μηνών). Οι δεξιότητες αυτές είναι δυνατόν να αποκλίνουν ήπια από παιδί σε παιδί. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς δεν χρειάζεται να ανησυχήσουν έντονα. Εντούτοις, αν παρατηρηθούν μεγαλύτερες αποκλίσεις κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με Λογοθεραπευτή / τρια.

13-18 μηνών

Χρησιμοποιεί πρότυπα επιτονισμού ενηλίκων

Χρησιμοποιεί ηχολαλία (επανάληψη όσων ακούει) και μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί).

Αναγνωρίζει 1-3 μέρη του σώματος.

Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 ως 20 ή περισσότερες λέξεις (ουσιαστικά).

Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο.

Κάνει έκκληση για τα περισσότερα αντικείμενα που επιθυμεί.

 

19-24 μηνών

Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από νεολογισμούς.

Είναι 25-50% κατανοητό στους ξένους.

Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα.

Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες.

Χρησιμοποιεί κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή του για ερωτήσεις.

Απαντά στην ερώτηση: «Τι είναι αυτό;»

Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος.

Ονομάζει μερικά οικεία του αντικείμενα.

Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 – 100 λέξεις.

Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή/και περισσότερες λέξεις.

 

Βιβλιογραφία

Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων/ Λογοθεραπευτών Ελλάδος

Leave your thought