Ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα

30Οκτ
0 comment

Τί είναι το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα ;

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα ή αλλιώς ειδική διαπαιδαγώγηση όπως είναι σύνηθες γνωστό στους περισσότερους, είναι μια εξατομικευμένη παιδαγωγική παρέμβαση ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε παιδιού/ εφήβου, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ικανότητες και δυνατότητες του κάθε παιδιού , ανάλογα με τη δυσχέρεια που φαίνεται να παρουσιάζει. Έτσι, εφαρμόζεται ειδικό υποστηρικτικό πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τροποποιείται ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και το δυναμικό του παιδιού μέσα από το οποίο οι μικροί μας μαθητές θα διδαχθούν τις στρατηγικές εκείνες που θα πρέπει να χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπιση τόσο των μαθησιακών δυσκολιών, όσο και των προβλημάτων συμπεριφοράς που αποτελούν συνοδά και δευτερογενή χαρακτηριστικά.

Ποιες μέθοδοι / στρατηγικές χρησιμοποιούνται ; Πώς διαφοροποιούνται από την κλασική διδασκαλία ;

Κατά τη διάρκεια του ειδικού θεραπευτικού προγράμματος χρησιμοποιούνται ειδικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις όπου επιστρατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις , εφόσον αυτές είναι χρηστικές- λόγος, ακοή, όραση, κίνηση, αισθητικότητα. Αυτό αποτελεί μία βασική αρχή καθώς εάν η μάθηση παρουσιαστεί στο παιδί με μία ποικιλία τρόπων, χρησιμοποιώντας ολόκληρο το φάσμα των αισθήσεων, είναι πιθανότερο να «εντυπωθεί». Επιπλέον, καθώς το παιδί με δυσκολίες έχει συνήθως κακή βραχυπρόθεσμη μνήμη και διάσπαση προσοχής τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι σαφή , δομημένα, καλά οργανωμένα και να παρέχουν συχνά ανακεφαλαιωτικές ή επαναληπτικές δράσεις για την εκμάθηση των στρατηγικών. Έτσι , όταν οι προσεγγίσεις γίνονται πολυαισθητηριακά και με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, χρησιμοποιώντας παράλληλα διάφορες διαδικασίες με μορφή παιχνιδιού, δίνουν ζωντάνια στη διδασκαλία και κατ’ επέκταση στη μάθηση.

Leave your thought