Τυπική ανάπτυξη της ομιλίας & του λόγου

15Οκτ
0 comment

Ως τυπική ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας ενός παιδιού από τα 3 έως τα 4 θεωρείται όταν είναι σε θέσει να:

 • Γνωρίζει το όνομά του και τα βασικά προσωπικά στοιχεία.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4-5 λέξεις.
 • Έχει λεξιλόγιο σχεδόν 1.000 λέξεων.
 • Ακολουθεί σύνθετες εντολές («βάλε το βιβλίο πάνω στο τραπέζι»)
 • Ρωτά και απαντά σε απλές ερωτήσεις (ποιος; που; πότε; πώς;)
 • Καταλαβαίνει την έννοια της ποσότητας, μετράει και αναγνωρίζει αριθμούς μέχρι το 3.
 • Αναγνωρίζει και ονομάζει τουλάχιστον 3 βασικά χρώματα.
 • Καταλαβαίνει τις έννοιες του χώρου και του χρόνου (π.χ. χθες, καλοκαίρι, βράδυ) και έννοιες όπως «μικροί – μεγάλοι», «ίδιο – διαφορετικό».
 • Περιγράφει και διηγείται καθημερινά γεγονότα με αρκετές λεπτομέρειες.
 • Βάζει σε χρονολογική σειρά δύο γεγονότα.
 • Άνθρωποι εκτός της οικογενείας συνήθως καταλαβαίνουν την ομιλία του.

Leave your thought