Τι να προσέξετε στον Λόγο του παιδιού σας

15Οκτ
0 comment
  • Η ομιλία του δε γίνεται εύκολα καταληπτή, ιδίως από άλλα άτομα.
  • Αντικαθιστά και αλλοιώνει ήχους όταν μιλάει.
  • Δεν λέει ολόκληρες τις λέξεις.
  • Προτιμά να δείχνει ή/και να χρησιμοποιεί την λέξη «αυτό» για να ζητήσει κάτι.
  • Δεν χρησιμοποιεί προτάσεις άνω των 2-3 λέξεων.
  • Δυσκολεύεται στις καταλήξεις στα γένη και στον αριθμό.
  • Ονομάζει συχνά λάθος κάποια αντικείμενα.
  • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει απλές οδηγίες.

Leave your thought